Jeśli chciałbyś wstawić na swoją stronę banner lub button reklamujący War Masters, możesz uczynić to stosując kod, podany poniżej:

 

<a href="http://www.war-masters.org" target="_blank"><img src="http://www.war-masters.org/banner/banner.jpg" width="468" height="60" alt="War Masters clan"></a>

 

 

<a href="http://www.war-masters.org" target="_blank"><img src="http://www.war-masters.org/banner/button.jpg" width="90" height="40" alt="War Masters clan"></a>

 

Klanowicze