Dział pierwszy - postanowienia ogólne.

 1. Klan War Masters jest organizacją niekomercyjną, założoną 28 sierpnia 2000r.
 2. Klan War Masters jest klanem Diablo 2 oraz Diablo 3.
 3. Zgromadzenie klanowe obejmuje osoby grające w Diablo 2 oraz Diablo 3 (PvP, PvM, TvT) na oficjalnych serwerach Battle.net oraz na serwerach prywatnych.
 4. Zgromadzenie klanowe obejmuje ponadto graczy nieaktywnych, którzy zasłużyli się dla Klanu w szczególny sposób.
 5. Priorytetowymi cechami Członków Klanu są lojalność, przyjaźń, honor i szacunek. Umiejętności i zaangażowanie w grę, chociaż bardzo ważne, grają rolę drugoplanową.


Dział drugi - ustrój i organizacja.

 1. Władze w klanie sprawują Założyciele Klanu z pomocą wszystkich Członków Klanu.
 2. Najwyższą instancją w klanie jest Zgromadzenie Klanu zrzeszające wszystkich członków klanu.
 3. Założyciele Klanu są przewodniczącymi Zgromadzenia Klanu.
 4. W Klanie obowiązują zasady demokracji.
 5. Zgromadzenie klanowe może podjąć decyzje dotyczące spraw klanu (dot. wojny, pokoju, sojuszu itp.) ustawową większością głosów.
 6. W przypadku niemożliwości zebrania wystarczającej ilości Klanowiczów istotne decyzje mogą podjąć Założyciele Klanu.
 7. Zgromadzenie Klanowe obraduje co tydzień (sobota) na Guild Hallu (godz. 21.00).
 8. W klanie panuje atmosfera wzajemnego zaufania, wskazana jest pomoc sprzętowa czy też jakakolwiek inna drugiemu Klanowiczowi bez żądania zapłaty. Wyjątek stanowi sytuacja w której konkretny sprzęt jest zbyt cenny a Klanowicz który go posiada wykorzystuje go np. do handlu dzięki któremu podnosi swój majątek czy poziom gry.
 9. Ranga "Honorowy Członek Klanu" przyznawana jest wieloletnim Klanowiczom, którzy w sposób nieprzeciętny przysłużyli się do rozwoju klanu, a ich działalność w zasadniczy sposób wyróżniała się na tle pozostałych Klanowiczów. Ranga ta przyznawana jest przez Założycieli Klanu.


Dział trzeci - prawa i obowiązki Klanowiczów.

 1. Klanowicz nie może należeć do innego klanu Diablo.
 2. Klanowicze zobowiązani są do godnego reprezentowania klanu na zewnątrz.
 3. Klanowicze grają uczciwie, stosowanie nieautoryzowanych przez Blizzard programów uznanych za cheaty (w szczególności w grze PvP i TvT) jest zakazane i grozi natychmiastowym wydaleniem z klanu.
 4. Agresywne i obraźliwe zachowanie w stosunku do innych graczy i klanów, z którymi Klan obecnie nie jest w stanie wojny jest surowo zabronione
 5. Każdy członek Klanu jest zobowiązany do używania postaci z dopiskiem -WM na końcu nazwy postaci.
 6. Każdy członek klanu ma prawo do wolności słowa w czasie zebrań, stawiania postulatów i próśb uważając jednak na to aby podczas zgromadzeniu panował względny spokój.
 7. Obecność na zebraniu (sobota, godź. 21.00) jest obowiązkowa, chyba że wcześniej poinformuje się władze klanu o powodzie nieobecności lub też wydarzy się coś niespodziewanego jak tymczasowy brak Internetu itp.


Dział czwarty - rekrutacja.

 1. Do Klanu przyjmowani są gracze mający co najmniej średnie doświadczenie w grze.
 2. O przyjęciu do klanu decydują Założyciele Klanu wraz ze Zgromadzeniem klanowym.
 3. Gracze pragnący dołączyć do Klanu muszą skontaktować się z Założycielami Klanu za pośrednictwem formularza kontaktowego i opisać krótko swoją osobę, karierę w Diablo, doświadczenie w grze, klany, do których kandydat należał w przeszłości oraz powody zainteresowania Klanem.


Dział piąty - postanowienia końcowe.

 1. O zawieszeniu działalności Klanu decydują Założyciele Klanu.
 2. O rozwiązaniu Klanu decydują Założyciele Klanu.
 

Klanowicze